Zveřejnění finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

26.07.2017 22:29

Oznamujeme, zveřejňujeme a děkujeme za finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci dotačního programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017.

Název projektu: Provoz mládežnických družstev SK Lhota

Evid.č. projektu: SPORT-VIII-0655/2017

Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení  sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Rozpočet projektu: 307000,- Kč

Celkový rozpočet projektu: 189 000,- Kč

 

Kontakt

SK Lhota
Korespondenční adresa:
Nová 100
27301 Lhota

Adresa hřiště:
Žilina 11
(ulice U Hřiště, Lhota)
27301
sklhota@seznam.cz